Zamowienia - Szczyrk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.02.2018

Organizacja treningów społecznych w roku 2018 w projekcie ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wdrażanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.02.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

**************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2018

 

Organizacja szkolenia informatycznego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu ECDL Moduł E-Obywatel wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zakończonego uzyskaniem w/w certyfikatu dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wdrażanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

 

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6