Zamowienia - PCPR

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.02.2018

 

Organizacja usług logopedycznych, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy uczestniczek i uczestników projektu  pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA--RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.02.2018

 

Pełnienie funkcji terapeuty/terapeutki z zakresu Integracji sensorycznej, której celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie uczestniczek i uczestników projektu  pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA--RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.02.2018

 

Pełnienie funkcji prowadzącego/prowadzącej grupę wsparcia rodziców dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunów dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, której celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie uczestniczek i uczestników projektu  pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA--RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.02.2018

 

Pełnienie funkcji terapeuty/terapeutki z zakresu terapii ręki, której celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie uczestniczek i uczestników projektu  pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA--RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.02.2018

 

Pełnienie funkcji terapeuty/terapeutki z zakresu dogoterapii, której celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie uczestniczek i uczestników projektu  pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.02.2018

 

Organizacja warsztatów „Jestem w centrum uwagi” dla spokrewnionego otoczenia dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz otoczenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, które jednocześnie są uczestniczkami i uczestnikami projektu pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA--RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

 

**********************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.04.2018

 

Organizacja wyjazdowego Treningu motywacyjnego dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, będących jednocześnie uczestniczkami i uczestnikami projektu  pt. ,,Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (numer umowy o dofinansowanie: UDA--RPSL.09.01.06-24-06D9/17-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:

- zaproszenie do złożenia oferty (DOC)

- zaproszenie do złożenia oferty (PDF)

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.04.2018

 

Pliki do pobrania:

- zawiadomienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6