Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców i mieszkanek powiatu bielskiego, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb osób objętych wsparciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Made with Namu6